Styrelse:

Gunnar Ekström
Ordförande

 

Lars-Erik Larsson
Vice ordförande

 

Bo Thidell

Kassör

 

Heléne Malm Chenon

Suppleant, Sekreterare

 

Mirja Burlin

Ledamot

 

Ing-Marie Forsell

Ledamot

 

Sture Gustafsson

Ledamot

 

Camilla Säll-Magnusson

Ledamot

 

Helena Hjeltvik
Suppleant

 

Hans Wahlström
Suppleant

 

 

Produktion:

 

Stallebrottet Kulturproduktion Ideell Förening

Kvarnviksvägen 1

456 55 Bohus-Malmön

info@stallebrottet.se

www.stallebrottet.se
Bankgiro 562-9159