VA-Projekt Stallebrottet

Våren 2020 tog vi kontakt med Leader Bohuskust och Gränsbygd för att undersöka om det fanns möjlighet att få ekonomisk hjälp med att anlägga Vatten och Avlopp på Stallebrottet.

Sedan starten 2015 har vi kört vatten i dunkar och fått klara det sanitära med bajamajor. Med upp till 1000 besökare per kväll var situationen näst intill ohållbar.

Responsen från Leader var över all förväntan. Om Stallebrottet kunde uppbringa extern medfinansiering till en tredjedel av budgeterad kostnad så fanns möjlighet att Jordbruksverket skulle bidra med de två återstående tredjedelarna.

Sotenäs kommun tillsammans med Thordenstiftelsen ställde sig välvilligt bakom projektet och därmed fick vi den medfinansiering som krävdes.

Sedan gick det snabbt. Vi fick all hjälp av Leader för att kunna skicka in en ansökan till Jordbruksverket och sommaren 2021 fick vi ett positivt beslut om erforderliga medel.

Så startade då arbetet. Hela vintern, i regn, i snö och eventuellt en solglimt då och då, fortgick arbetet. Drygt 4000 ideella arbetstimmar senare kunde vi, sommaren 2022, äntligen ta delar av anläggningen i bruk.

Nu, inför sommaren 2023 står allt klart.

Med stort tack till våra finansiärer, Leader, Jordbruksverket, Sotenäs Kommun, Thordenstiftelsen samt vår byggrupp kan vi nu med stolthet hälsa vår publik, artister samt volontärer välkomna till Stallebrottet. Ett Stallebrottet som uppfyller alla krav på det sanitära. Vi har dricksvatten och vi kan diska och duscha samt sköta våra toalettbesök på ett anständigt sätt. Därmed kan vi hållbart välkomna ett större antal besökare.

Kort sagt

Välkomna till ett miljöanpassat Stallebrott!

Thomas Green

Ordförande