Fantastiska somrar i Stallebrottet: byggnation, musik, teater och fest!

Teater 2017 ”Simson”:

Musikevenemang 2017:

Teater 2015 och 2016  ”Stenriket”: